menu
menu close
Jsme firma, kterou zajímají výsledky. Jste pro nás důležití.

Solární panely (fotovoltaické panely)

...dostupná energie pro všechny

Sluneční paprsky vytvoří ročně obrovské množství energie, odhadem asi 20.000× více, než je lidstvo schopno využít. V dnešní době se učíme, jak tuto energii přeměnit v takovou formu, která je nám prospěšná. K tomuto účelu používáme fotovoltaické panely, které zachytávají proud světelných fotonů a transformují ho na elektřinu. 

Jak fungují fotovoltaické panely

Solární panely jsou složeny z polovodičů, které jsou fotocitlivé – na dopadající světlo reagují vznikem elektrické energie. Jejich efektivita může být velká – i v evropských podmínkách lze na jednoposchoďovém domě jejich prostřednictvím vyrobit dostatečné množství pro chod domácnosti.

Fotovoltaické panely jsou dnes předmětem rozsáhlého výzkumu a vylepšování ze strany soukromých společností, dokonce vznikla samostatná vědní disciplína, která přináší další a další zdokonalování. Díky tomu jsou solární panely v dnešní době schopné přeměnit 17 % a více dopadajícího světla

Solární panely a jejich složení

Solární panely jsou tvořeny křemíkovou destičkou s tloušťkou menší než 1 mm (v řádu stovek mikrometrů). Na spodní straně jsou umístěny plošné elektrody odvádějící výslednou elektrickou energii. Fotovoltaické panely jsou chráněny tvrzeným sklem, aby nedošlo k poškození větrem, sněhem či kroupami.

Důležité je, aby na fotovoltaické články dopadalo co nejvíce světla, a toho je docíleno prostřednictvím antireflexní vrstvy, zpravidla oxido-titanové. V dnešní době se pro solární panely využívá křemík, ovšem ve fázi testování je již i galium arsenid, kadmiumsulfid, kadmiumtellurid, selenid mědi a india. 

Fotovoltaické panely a jejich využití

Solární panely mají různé druhy využití, od napájení kalkulaček až po napájení kosmických plavidel. Pro nás je ovšem nejdůležitější využívat fotovoltaické panely na zásobování rodinných domů nebo podniků energií. Vznik elektrického výkonu je dán plochou a účinností solárních panelů. 

Neváhejte a poraďte se o alternativním zdroji elektrické energie. Solární technologii Vám dodá specialista v oboru – LUNEK, s.r.o. je zde pro Vás.