menu
menu close
Jsme firma, kterou zajímají výsledky. Jste pro nás důležití.

Fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda výroby elektřiny pomocí fotovoltaických článků. Fotovoltaické články převádějí sluneční záření na stejnosměrný proud. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie se výroba fotovoltaických článků a systémů v poslední době značně zdokonalila.

Podstata fotovoltaiky

Fotovoltaika je nejlépe známá jako metoda pro výrobu elektrické energie pomocí solárních panelů, které přeměňují energii ze slunce na elektřinu. Fotony slunečního záření dopadají na P-N přechod a svou energií vyrážejí elektrony. Takto vzniklé volné elektrony se pomocí elektrod odvedou ke střídači, který je převede na střídavé napětí o velikosti a frekvenci shodné s distribuční soustavou. Téměř všechny fotovoltaická zařízení jsou určitým typem fotodiody.

Historický vývoj fotovoltaiky

Od dob svého vynalezení se solární buňky změnily velmi málo. Jsou složeny ze dvou vrstev polovodičového materiálu (typicky z křemíku), které jsou umístěny mezi dvěma kovovými elektrodami. Jedna z vrstev - materiál typu N obsahuje velké množství negativně nabitých elektronů, kdežto druhá vrstva - materiál typu P obsahuje velké množství "děr", které se dají popsat jako prázdná místa, která snadno akceptují elektrony. V místě kde jsou tyto dvě vrstvy spojeny dojde ke spárování elektronů s děrami čímž se vytvoří elektrické pole, které zabrání dalším elektronům v pohybu z N-vrstvy do P-vrstvy. Když dopadne foton o správné vlnové délce na toto spojení tak vyrazí některé spárované elektrony z děr. Elektrické pole poté tlačí tyto volné elektrony a díry v opačném směru což vede k přebytku volných elektronů v N-vrstvě a přebytku děr (nedostatku elektronů) v P-vrstvě. Pokud se elektrody propojí vnějším obvodem tak tento vytvoří cestu pro přebytečné elektrony a tím elektrický proud.

Solární články

Solární články vyžadují ochranu před vlivy prostředí a proto jsou obvykle umístěny pod ochrannou skleněnou deskou. Jelikož energie dodaná jedním článkem je nedostatečná tak tyto jsou spolu pospojovány a spolu tvoří solární panel. Jeden solární panel poskytuje dostatek výkonu na napájení jednoduchých zařízení jako je nouzový telefon, ale pro napájení domu či jako elektrárna jsou jednotlivé solární panely uspořádány do solárních polí.
Zdroj: wikipedia